3 Şubat 2014 Pazartesi

"Kuddise sirruh" Mesnevi - Hocamiz Muhammed Salih Arvas"Kuddise sirruh"

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî hazretleri "kuddîse sirruh" Mesnevî’de şu hikâyeyi anlatır:
Birinin eşeğinin sırtında bir yara çıktı.
Öyle ki, derisi kalkmış, eti gözüküyordu. Sahibi, eşeğin yarasına bir bez bağladı ve o bez yaraya yapıştı. Bir zaman sonra yarası iyileşti zannederek o bezi çekip çıkarmak istedi.
Yarası daha iyileşmemişti ve yapışan bezi çekerken, etini de çekiyordu. Eşek acıdan derhâl çifte atmaya başladı. Hele bu eşeğin elli tane yarası olursa ve bu elli yaraya da yapışmış elli bez bulunursa, artık sen onları çekip çıkarmaya çalışılan eşeğin hâlini düşün!
İşte ey aziz! Dünya hırsı insanda yara gibidir. 

Bu yaralara yapıştırılan bez de mal mülk gibidir. 
Kimin hırsı fazla ise yarası fazladır. Mal hırsı kaplamış bir insandan bir şey istemek, yarasına yapışmış bezi çekmek gibi bu adama acı verir. Bu insan, misalini verdiğimiz yaralı eşeğe benzer. Sen sakın yaralı eşek olma!..

Kaynak: https://www.facebook.com/muhammedsalih.arvas
Webseite mit diesem Bild
Esel
nicole-ka.beepworld.de