15 Şubat 2014 Cumartesi

Bazi Peygamberlerin Meslekleri - Hocamiz Muhammed Salih Arvas
BAZI PEYGAMBERLERİN MESLEKLERİ

Âdem aleyhisselâm: İlk ziraat mühendisi ve çiftçiydi.
İdris aleyhisselâm: İğneyi ilk keşfeden, ona delik açan, iplik geçiren olduğundan, terzilerin, örücülerin piri sayılır.
Nuh aleyhisselâm: Marangozların, gemicilerin piriydi. Tufan’ı ile meşhurdur.
Hûd aleyhisselâm: Tüccar idi. Bütün tüccarların piri sayılır.
Salih aleyhisselâm: Sürülerle develer yetiştirirdi. Sütlerini hem içer, hem de satardı. Devesi meşhurdur.
İbrâhim aleyhisselâm: Kabeyi yeniden inşa edişiyle, Süleyman aleyhisselâm’a ve Mimar Sinan’a önderlik etmiştir. Çok zengindi.
Lût aleyhisselâm: Tarihçi idi. Seyyahların piridir.

İsmâil aleyhisselâm: Avcılık ile geçimini sağlardı. Avcıların piriydi. Kurban edilmek istendi. İbrâhim aleyhisselâmın oğludur.

İshak aleyhisselâm: Çobandı. İbrâhim aleyhisselâmın oğludur.

Yâ’kub aleyhisselâm: Çobandı. Oğlu Yûsuf’dan ayrı kaldı.

Yûsuf aleyhisselâm: Köle olarak satıldı. Sabretti, sultan oldu. Saati ilk keşfetti. Bolluk zamanında mahsulleri depolayıp, kıtlık zamanında dağıttı.

Eyyûb aleyhisselâm: Ziraatcıydı. Sabrı ile meşhurdur.

Şu’ayb aleyhisselâm: Ziraatcıydı. Hatipti. Kendisine Hatibu’l-Enbiya denilmiştir.

Mûsâ aleyhisselâm: Çobanlık yapmıştır. Allahü teâlâ ile Tûr dağında konuştu.

Hârun aleyhisselâm: Vezirdi. Mûsâ aleyhisselâmın abisiydi.

Dâvud aleyhisselâm: Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli ordular kuran, Calut’un ordularını mağlup eden bir kumandandır.

Süleymân aleyhisselâm: Hükümdardı. Her hayvanın dilini bilirdi. Bakırı ilk işleyen odur. Dâvud aleyhisselâmın oğludur.

Yunus aleyhisselâm: Balık avlardı. Balıkçıların piriydi. Balık karnında 40 gün kaldı.

İlyas aleyhisselâm: Dokumacı ve iplikçilerin piriydi.

Elyesa’ aleyhisselâm: Mûsâ’nın dinini İsrâiloğullarına yaydı.

Zülkifl aleyhisselâm: Ekmek pişirirdi, fırıncıların piriydi.

Zekeriyyâ aleyhisselâm: Marangozdu. İbâdete son derece düşkün bir âbiddi.

Yahya aleyhisselâm: Temiz kalbli, son derece iffetliydi. Zekeriyyâ aleyhisselâmın oğlu idi.

İsâ aleyhisselâm: Avcıydı. Av âleti ile geçimini temin ederdi. Avcıların piriydi. Aynı zamanda doktorların piridir.

Muhammed aleyhisselâm: Peygamberlerin sonuncusu ve her bakımdan en üstünüdür.
Kaynak: Muhammed Salih Arvas