18 Ekim 2013 Cuma

Tekvir Suresi, 5 ve Nebe Suresi,40"Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında…" (Tekvir Suresi, 5) ayeti, hayvanların da mahşer meydanına çıkarılacaklarını haber vermektedir 
"O öyle bir gündür ki, insan kendi eliyle işlediklerine bakar Kafir de, "ne olurdu" der, "ben bir toprak olsaydım" 

(Nebe Suresi, 40) ayeti ise hayvanların mahşer meydanında karşılıklı olarak hesap verdikten sonra bedenlerinin toprak olacağını haber verir.