13 Ekim 2013 Pazar

Kurban Hacc/37

 
Onların (Kurbanların) ne etleri, ne de kanları Allah'a
ulaşır; fakat O'na (sâdece) sizin
takvânız ulaşacaktır. İşte böylece onları
sizin istifâdenize verdi ki, sizi hidâyete
erdirdiği için (tekbir getirerek) Allah'ı
çokça yüceltesiniz! (Ey Resûlüm!) Artık o
iyilik edenleri müjdele!
Hacc/37