12 Eylül 2013 Perşembe

Sevgi

 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Allah Teâlâ bir kulu sevdiği zaman Cebrâil’e:

“Allah filanı seviyor, onu sen de sev!” diye emreder. Cebrâil de o kulu sever, sonra gök halkına:

"Allah filanı gerçekten seviyor; onu siz de seviniz!" diye hitâbeder.
Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır.

Buhârî, Bedü’l–halk 6, Edeb 41, Tevhîd 33; Müslim, Birr 157.