14 Ağustos 2012 Salı

KAVUNDA BEREKET VARDIRKAVUN YEMEK 
 
Kavunda bereket vardır, içinde de cennet sularından bir su bulunmaktadır, diye nakledilmiştir. Kim onu kabuğu, çekirdeği, suyu, hulâsa bütün parçaları ile yiyebilirse yesin, diye mervîdir.
Hadis-i şerîf'de şöyle buyrulur: "Cennette bulunan her yemeğin lezzetinden mutlaka kavunda bulunmaktadır."
Bir hadiste de: "O, karın doyurduğu için bir yemek, susuzluğu giderdiği için bir su, güzel koktuğu için bir reyhan, mideyi ve karnı temizlediği için bir sabundur." buyrulmuştur.
Kavunun diğer faydaları: Mesâneyi temizler, meniyi çoğaltır, cinsî münâsebet gücünü arttırır, vücûda zararlı olacak şeyleri önler, insanın derisini güzelleştirir, ağız kokusunu güzelleştirir, baş ağrısına iyi gelir, gözlerin görme gücünü arttırır. İştah açar, karındaki kurtları döker, tam yetmiş hastalığa devâdır.
"Besmele" ile yenirse tesbih eder. Sünnet olan; kavunu ekmek ile yemektir. Resûlullah aleyhisselâm Efendimizin kavunu sol eline, ekmeği de sağ eline alıp yediği ve şöyle buyurduğu nakledilmiştir:
"Kim, kavunu ekmekle birlikte yerse, Allah onun yetmiş çeşit hastalığını bertarâf eder."
Yine bir hadisde şöyle buyrulmuştur: "Yemekten önce kavun yemek, karnı yıkar, hastalığı kökünden söküp atar."
Bir kimse kavun satın alacağı zaman: "innel bakara teşâbehe aleynâ, ve innâ in şâallâhu le muhtedûne" âyet-i kerîmesini okusun.
Keserken de: "fe zebehûhâ ve mâ kâdû yef’alûne" âyetini okusun.
Sonra seçerken çizgili olanları seçmeli, bilhassa tek çizgililere dikkat etmelidir.

Kaynak: Mecma'ul-Âdâb / Sûfî-Zâde Seyyid Hasan Hulûsî Hazretleri