12 Ağustos 2012 Pazar

HAYVANLARI ÖTENAZI YAPARAK ÖLDÜRMEK ISLAMIYET'E AYKIRIDIR


HAYVANLARI ÖTENAZI YAPARAK ÖLDÜRMEK DINIMIZCE CINAYETTIR. 
Kaynak:dinimizislam@googlegroups.com


Bu vesikalardan anlaşıldığına göre, ötanazi, intihar veya cinayettir, İslâmiyet'e aykırıdır.
Fransızcası euthanasie’dir. Ötenazi değil, doğrusu ötanazidir. Kelime olarak ölme hakkı demektir. Tedavisi mümkün olmadığı söylenen hastalıklarda, ilaç verip uyutarak veya başka şekilde, insanı veya hayvanı öldürmek demektir. Batılılar buna, acı çektirmeden öldürme diyorlar. Ölüm acısının dehşetini bilmedikleri için böyle yanlışlıklar yapıyorlar. Ölüm acısı, dünya acılarının hepsinden daha acıdır.