2 Ağustos 2012 Perşembe

HAYVANLARA EZIYET ETMEKHayvanlara eziyet etmek


Sual: Eti yenen ve yenmeyen vahşi hayvanları herhangi bir maksatla öldürmek günah mıdır? Mesela sansarı postu için, ceylanı eti için avlamak caiz midir?
CEVAP
Hiçbir hayvana eziyet, işkence etmek, suda boğarak veya ateşte yakarak öldürmek caiz değildir Hayvana işkence etmek, gayri müslim vatandaşa işkence etmekten daha büyük günahtır Gayri müslim vatandaşa eziyet etmek de müslümana eziyet etmekten daha büyük günahtır (Dürr-ül muhtar)

Maksatsız olarak bir hayvanı öldürmek caiz değildir Ahirette (Onu niçin öldürdün?) diye sorguya çekilecektir Hayvanları birbiri ile dövüştürmek de caiz değildir Hayvanların hakkına riayet etmeli, onlara acımalıdır Hadis-i şerifte, (Merhamet et ki, merhamet olunasın!) buyuruldu (Şir’a)

Zararlı hayvanları öldürmek caiz olduğu gibi, sansar, porsuk gibi hayvanları derisi ve kürkü için, geyik, ceylan gibi hayvanları eti için öldürmek de caizdir Domuz hariç, eti yenmeyen çeşitli hayvanları para karşılığı gayri müslimlere ihraç etmek de caizdir (Şerh-i Nikaye)

Zararsız hayvanları öldürmek caiz değildir Zararlıları da eziyetsiz öldürmek caizdir (Berika)

Sual: Hayvanlara her türlü eziyet etmek haram olduğuna göre, kısırlaştırmak haram değil midir?
CEVAP
Lüzumsuz olarak hayvanı kısırlaştırmak, hayvana eziyet olacağı için haramdır Fakat bir menfaat için caizdir, günah olmaz (Hindiyye)

Kısırlaştırılan öküzler, iş yapmada daha verimli olur Kısırlaştırılan koçlar, daha yağlı ve etleri de daha lezzetli olur Peygamber efendimiz, kısırlaştırılmış bir koç kurban etmiştir (B Arifin)

Sual: Hayvanlara da acımak gerekmez mi?
CEVAP
Hayvanlara da acımak ve iyilik etmek gerekir Peygamber efendimiz, (Merhametli olmadan imanlı olamazsınız) buyurunca, oradakiler, (Ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz) dediklerinde, (Yalnız insanlara değil, bütün mahlukata merhametli olmak gerekir) buyurdu (Taberani)

Mesela bir hayvan kesecek kimse, bıçağı hayvanın gözü önünde bilememelidir Bir gün bir kimse, bir koyunu kesmek için yere yatırır, bıçağını bilemeye başlar Peygamber efendimiz bunu görüp buyurur ki;
(Sen bu hayvanı kesmeden, ona ölüm mü tattıracaksın? Hayvanı yatırmadan önce niçin bıçağını bilemedin?) [Hakim]

Bütün hayvanlara iyilik etmeli, eziyet etmekten sakınmalıdır Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Bir kadın, bir kediyi kapalı bir yere hapsetti Kediye yiyecek, içecek vermedi Dışarıda bir şey bulup yemesi için serbest de bırakmadı Kedi öldü ve kadın da bu yüzden Cehenneme müstahak oldu) [Buhari]

(Susuz bir mümin, kuyuya inip su içti Bir köpek de kuyunun ağzında susuzluktan bitkin vaziyette bekliyordu O kimse, bu hayvana acıyıp, ayakkabılarından birini çıkardı, onunla köpeğe su verdi Bu hareketten Allahü teâlâ razı oldu O kimseyi Cennete koydu) [Müslim]

(Yeryüzündeki mahluklara acımayana, göktekiler acımaz) [Taberani]
(Merhameti olmayana merhamet edilmez) [Buhari]

Eshab-ı kiram dediler ki: Ya Resulallah, hayvanlara iyilikte de, sevap var mıdır? Peygamber efendimiz, (Her canlı hayvana yapılan iyilikte sevap vardır) buyurdu (Buhari)

Sahabeden bir zat anlatır:
(Resulullahın, kedi su içtikten sonra kalanı ile abdest aldığı da olmuştur) [Ebu Nuaym]

Sahabeden bir hanım anlatır:
Eshab-ı kiramdan Ebu Katade’nin abdest alması için bir kaba su koymuştum Birden kedi gelip bu kaptan su içiverince Ebu Katade biraz daha su içmesi için, kabı kedinin önüne uzattı Benim kendisine hayretle baktığımı görünce, niye hayret ettin ey kardeşimin kızı, Resulullah efendimiz, (Kedi pis değildir, etrafınızda dolaşır) buyurdu (Tirmizi)

Hazret-i Ebu Hureyre anlatır:
“Bir gün elbisemin içinde küçük bir kedi taşıyordum Resulullah efendimiz beni görünce, “Nedir bu?” buyurdu Ben de; “Kedicik!” dedim Bunun üzerine Resulullah, “Ey Ebu Hureyre” buyurdu Yani kediyi seven, onlara ana babalık eden kimse buyurdu

Bir gün Ahmed Rıfâi hazretlerinin paltosunun eteğinde, kedisi gelip uyudu Namaz vakti geldi, kediyi uyandırmaya kıyamadı Bir süre onu şefkatle seyretti Uyanmayacağını anlayınca kedinin yattığı yeri kesip namaza gitti Geldiğinde kedi uyanıp oradan gitmişti Kesik parçayı paltosuna dikti

Ebu Bekir Vasiti hazretleri anlatır:
“Bir gün giderken başımın üzerinde bir kuş uçmaya başladı Dalgınlıkla kuşu yakaladım O elimde iken, başka bir kuş daha uçuyordu Elimdeki kuşun annesi sanarak kuşu elimden bıraktığım anda, kuş öldü Buna çok üzüldüm O günden sonra bende bir sıkıntı başladı ve bir sene geçmedi Bir gece Peygamber efendimizi rüyamda gördüm Bir senedir, o kadar çok sıkıntının tesirinde kaldığımı, çok zayıflayıp ayakta namaz kılamaz hâle geldiğimi arz ettim O zaman; “Bunun sebebi, o kuşun, senden şikayetçi olmasıdır” buyurdu Evimizdeki kedi yavrulamıştı Ben bu sıkıntı içinde düşünürken, bir yılanın kedi yavrularından birisini yakalamaya çalıştığını gördüm Bastonumu yılana vurunca, kaçtı Kedinin annesi gelip yavrusunu alıp gitti Ondan sonra iyileştim; namazlarımı ayakta kılmaya başladım O gece rüyamda yine Peygamber efendimizi gördüm (İyi olmanın sebebi, bir kedinin senin için teşekkür etmesidir) buyurdu
Sual: Hayvanlara eziyet etmek büyük günah olduğuna göre, fare, yılan gibi zararlı hayvanları öldürmek caiz değil midir?
CEVAP
İnsanlara zarar veren karıncayı suya atmadan, yakmadan öldürmek caizdir Fare, akrep gibi zararlıları ise her zaman öldürmek caizdir Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Yılanı ve yırtıcı olan her hayvanı öldürünüz!) Müslim]

(Zehirli keleri bir vuruşta öldürene yüz, ikinci vuruşta öldürene daha az, üçüncü vuruşta öldürene ise bundan daha az sevap verilir) [Müslim]

(İbrahim aleyhisselam için yakılan ateşi her hayvan söndürmeye çalıştı Fakat keler, ateşin daha fazla yanması için üfledi) [Nesai]
[Keler, kertenkeledir Zehirli cinsleri vardır Eziyetsiz öldürülmelidir!]

Sual: Evdeki ağ yapan örümcekleri öldürmek caiz mi?
CEVAP
Evet

Sual: Kuduzu önlemek için başıboş köpekleri öldürmek caiz mi?
CEVAP
Hastalık ihtimali olunca caiz olur

Sual: Yılan öldürülürse eşinin öç alacağı söyleniyor Doğru mudur?
CEVAP
Yılan öldürmekten korkmamalıdır! Yılan öldürmek sevaptır Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Her yılanı öldürün! Yılanın öç almasından korkan benden değildir) [Nesai]
(Yılandan korkup öldürmeyen bizden değildir) [Ebu Davud]
[Bizden değil, kâfir manasında değildir Bizim sünnetimize uymamış olur demektir]

Sual: Bahçeden evimize akrep giriyor Bazen namaz kılarken seccadenin yanına geliyor Akrebi öldürmek için namazı bozmak caiz olur mu?
CEVAP
Bir tehlike halinde namazı bozmak caizdir Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Namazda da olsanız, yılanı, akrebi öldürün!) [Nesai]
Sokmak ihtimali olan, yani yaklaşan yılanı ve akrebi öldürmek namazı bozmaz ve mekruh olmaz (Redd-ül Muhtar)

Sual: Hayvanları öldürmek caiz mi? Mesela sivrisineğin anında kömür eden bir aletle yakılması da caiz midir?
CEVAP
Hayvanları suda boğarak ve ateşte yakarak öldürmek caiz değildir Dinimiz, zararlı hayvanları fazla acı çekmeden öldürmeyi emrediyor Mesela kertenkeleyi bir vuruşta öldürene 100 sevap, iki vuruşta öldürene 50 sevap, birkaç vuruşta öldürene ise çok daha az sevap veriliyor Demek ki bir an önce öldürmek gerekir Sivrisineğin öyle öldürülmesi el ile veya ilaç ile öldürmekten daha hafiftir Bir anda kömür oluveriyor Ateşe atmak gibi değil Caizdir

Sual: Hayvan hakkını ödemek için tevbe kâfi mi?
CEVAP
Hayvana iyilik etmeye devam etmelidir

Sual: Ölmüş bir hayvanı ateşe atmakta mahzur var mıdır?
CEVAP
Bir zaruret olmadıkça ölmüş hayvanı da ateşe atmamalıdır (Berika)

Sual: Kanuni Süleyman han, Zenbilli Ali efendiye zarar veren karıncaları öldürmek caiz mi diye sormuş, o da caiz değil diye fetva vermiş diyorlar Böyle bir şey var mı?
CEVAP
Olayın aslı şöyledir:
Kanuni Sultan Süleyman Han, meyve ağaçlarını karıncaların sarması üzerine, meseleyi Zenbilli Ali Efendiye şöyle bir beyitle sorar:
Ağaçları sarsa, eğer karınca
Zarar var mı karıncayı kırınca

Zenbilli Ali Efendinin cevabı şöyledir:
Yarın Hakkın divânına varınca
Süleyman’dan alır hakkın karınca
Bu bir fetva değildir Bir latifedir Yani demek istiyor ki, (Sen de bilirsin zararlı hayvanları öldürmek caizdir Haksız olarak öldürmek caiz değildir)

Osmanlı Devletinin onuncu sultânı ve İslâm halîfelerinin 75 si olan Kanuni Sultan Süleyman han, Babası Yavuz Sultan Selim’in vazîfelendirdiği devrin büyük âlimlerinden ders alarak yetişmiş, dini bilgileri çok iyi bilen bir padişah idi

Din kitaplarının hepsinde zararlı hayvanları öldürmek caizdir Karınca gibi hayvanları, zarar vermezse öldürmek caiz değil, zarar verirse caizdir Fare, akrep, yılan gibi zararlıları ise her zaman öldürmek caizdir Kuduz hayvanları da öldürmek gerekir

İnsana ve yemeklere zarar veren karıncaları, eziyet etmeden ve suya atmadan öldürmek caizdir İçinde karınca bulunan odunu, yere vurup silkeledikten sonra yakmak caizdir (Berika)

Sual: Hayvanlara her türlü eziyet etmek haram olduğuna göre, kısırlaştırmak haram değil midir?
CEVAP
Lüzumsuz olarak hayvanı kısırlaştırmak, hayvana eziyet olacağı için haramdır Fakat bir menfaat için caizdir, günah olmaz Mesela boğayı öküz yapmak için, koçun etinden istifade etmek için yapılabilir

Kaynak:
http://www.mumsema.com/diger-soru-ve-cevaplar-kategorilerin-disinda-kalanlari-bu-bolume-acalim/51393-hayvanlara-eziyet-etmek.html