2 Ağustos 2012 Perşembe

HABERNAME: 7 UYURLAR TAM 300 SENE UYUYUP UYANDILAR: ESHAB-I KEHF


300 sene uyudular tekrar uyandılar

08 Eylül 2008 / 17:20
Kuran'da anlatılan “7 Uyurlar” tam 300 sene uyuyup uyandılar. Eshab-ı Kehf (Mağara Arkadaşları) Kuran-ı Kerim'de ve diğer semavi kitaplarda Bas-ü badel mevt ( Yeniden dirilme ) inancının delilleri arasında gösterilir. Dünyada onların uyuduğuna inanılan 33

Efsus ya da Yarpuz denilen bir şehirde Dakyanus (Dakyus ) adında bir zalim hükümdar halkı kendisine ve putlarına taptırırmış.


Allah' ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise gizlice ibadet ederek bu zalimin buyruğu dışına çıkmışlar…


Dakyanus bunu çok geçmeden haber almış ve gençlerin öldürülmesi için peşlerine adamların takmış.


Yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalan gençler yolda bir inançlı bir çobana rastlarlar

Çoban ve köpeği Kıtmir de onlara katılır ve yanında su olan bir mağaraya sığınırlar… Eshab-ı Kehf-Kehf burada uykuya dalar.


Kralın vezirleri mağarayı bulurlar.İçeri girmezler ancak içeridekiler çıkamasın diye de mağazanın ağzını ördürürler.

İnanca göre gençler ölmez, yüzyıllar boyunca uyumaya devam ederler. Sonunda ise ilahi bir şekilde uyandırırlar.


Ne kadar süre kaldıkları tam olarak bilinmez ve Kehf suresinde bu süreyi ancak Yüce Allah'ın bileceği belirtilir. Yine de geleneksel olarak yaklaşık 300 sene uyudukları düşünülür.


Kuran'a göre Ashab-ı Kehf uyandıklarında geçmiş olan zamanında farkında değildir. İçlerinden birini (Yemliha) şehre yiyecek almaya gönderirler.

Yemliha şehre indiğinde çok değişmiş bulur. Bir şehirli de tuhaflığı fark edip onu zamanın hükümdarına götürür.

İnanca göre bu hükümdar gençlerin dinindendir. Başlarından geçenleri hükümdara anlatır. Daha sonra gidip arkadaşlarına haber verir. Daha sonra tekrar hepsi uykuya dalarlar.

Kur'an'ı Kerim de yedi uyurların isimleriyle ilgili herhangi bir ibare bulunmamakla birlikte halk arasında isimleri şöyledir: Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayuş ve köpeklerinin ismi Kıtmir' dir.

Kıtmir'in de cennete gideceğine inanılır: “Sen onları uyanık sanırsın, oysa onlar (derin bir uykuda) uyuşmuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk.
Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın, geri dönüp onlardan kaçardın, onlardan içini korku kaplardı.”
Kehf:18

Kaynak:
HABERNAME com
http://www.habername.com/haber/300-sene-uyudular-tekrar-uyandilar-7593.htm