12 Ağustos 2012 Pazar

BALARISININ ANLATILDIGI SURE NAHL 16

BALARISININ ANLATILDIĞI SURE

Kuran’da balarısının (nahl) diğer tüm hayvanlardan daha özel bir şekilde anlatıldığına tanık olmaktayız.  Kuran’da hayvanlardan birçok örnekler verilir, fakat hiçbir hayvandan iki ayette arka arkaya, sırf bu hayvana odaklanılarak bahsedilmez. Kuran’da balarısından bahsedilen bu surenin numarası 16’dır ve bu sure Balarası (Nahl) Suresi olarak anılır. İşte bu surenin numarası ile erkek balarısının kromozom sayısı eşittir.  Dişi balarısının kromozom sayısı da (2n) olup (16x2= 32)’dir. Böylece bu sure balarılarının kromozom sayısı ile ilişkilidir. Kromozom sayısı bir elementin atom numarası gibidir, hiç değişmez. Dünya’nın her yanındaki her erkek balarısının kromozom sayısı 16’dır, her dişi balarısının kromozom sayısı ise (16x2)’dir. Ayrıca bu surenin ayet sayısı olan 128, erkek arının kromozom sayısı olan 16’nın 8 katına, dişi arının kromozom sayısı olan 32’nin 4 katına eşittir. Böylece bu surenin numarası gibi, ayet sayısı da balarılarının kromozom sayısıyla orantılıdır.
 Bu surenin içinde balarısından bahsedilen ayetler 68. ve 69. ayetlerdir. Balarısından ilk bahseden ayet olan 68. ayet 13 kelimedir. Eğer surenin başından bu ayette geçen “Balarısı (nahl)” kelimesine kadar sayarsak 884’ü buluruz. Sizce bu sayı sıradan bir sayı mı? Tabii ki değil, bu sayı bu kelimenin geçtiği ayetin numarası (68) ile bu ayetin kelime sayısının (13) çarpımına eşittir (68x13= 884)

Tüm bunlar sizce tesadüf olabilir mi? Kuran’ın mucizevi matematiksel tutarlılığı değişik şekillerde gözükmektedir.


Balarısından bahseden Balarısı (Nahl) Suresi kaçıncı suredir? 16 
Balarısından bahseden Balarısı (Nahl) Suresi kaç ayettir? 128 (16x8) 
Erkek balarısının kromozom sayısı kaçtır? 16 
Dişi balarısının kromozom sayısı kaçtır? 32(16x2)
 YAZAR: Kuran Araştırmaları Grubu

KAYNAK:  KUR'AN HİÇ TÜKENMEYEN MUCİZE (14. Baskı - 2010)

WEB ADRESİ: http://www.mucizeler.com/kum/15_balarisinin-anlatildigi-sure.asp


Bu Yazımızın İngilizcesi İçin Bakınız: http://www.quranmiracles.com/mmwh/mmlhread.asp?id=15


Bu Yazımızın Almancası İçin Bakınız: http://mathe.alrahman.de/mwlk/mwlk20.html